Thống kê
Hôm nay: 7
Hôm qua: 122
Đang xem 6
Toàn hệ thống: 81
Trang liên kết


Trang Tuyển sinh BGD và ĐT

Nội dung

Giới thiệu Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, trụ sở tại số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở II tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; được thành lập tại quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 19 - 8 - 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở  nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với bề dày lịch sử 35 năm xây dựng và phát triển của Trường.

          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Đại học, Cao Đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học các ngành và chuyên ngành chủ yếu:

 I. Bậc đại học

  1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

- Chuyên ngành Quản lý Môi trường

 2. Ngành Quản lý đất đai

- Chuyên ngành Địa chính

- Chuyên ngành Qui hoạch đất đai

- Chuyên ngành Hệ thống thông tin Địa chính

- Chuyên ngành Quản lý Bất động sản

 3. Ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Quản lý kinh doanh Bất động sản

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

  4. Ngành Địa chất học

- Chuyên ngành Địa Môi trường

  5. Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

- Chuyên ngành Trắc địa – Địa chính

  6. Ngành Khí tượng học

  7. Ngành Thủy văn

- Chuyên ngành Thủy văn và Quản lý Tài nguyên nước

  8. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Chuyên ngành Cấp thoát nước

  9. Ngành Hệ thống thông tin

10. Ngành Công nghệ thông tin

 

II. Bậc Cao đẳng

 

1. Ngành Công nghệ kỹ thuât môi trường

- Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

- Chuyên ngành Quản lý môi trường

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa

3. Ngành Quản lý đất đai:

- Chuyên ngành Quản lý đất đai

4. Ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành QTKD bất động sản

- Chuyên ngành QTKD tổng hợp

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất

6. Ngành Khí tượng học

7. Ngành Thủy văn

- Chuyên ngành Thủy văn

- Chuyên  ngành Quản lý tài nguyên nước

8. Ngành Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng

- Chuyên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

9. Ngành Hệ thống thông tin

- Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa lý

10. Ngành Tin học ứng dụng

            Trường liên kết đào tạo hệ Đại Học vừa làm vừa học, sau đại học các chuyên ngành: Khí tượng, Thủy văn, Địa chính, Môi trường; và đào tạo tại trường, đào tạo theo địa chỉ trình độ cao đẳng, trung học vừa làm vừa học các chuyên ngành Trắc Địa - Bản đồ, Quản lý đất đai và Môi trừơng cho các địa phương, cơ quan, ban ngành.

        LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 
 
 
 
  Hiệu trưởng
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn
 
 

Phó Hiệu trưởng
ThS. Đậu Khắc Liêm


Phó Hiệu trưởng
NCS.ThS. Huỳnh Chức

page counter: :114| Post date : 09-03-2012 | Modify:27-03-2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thông tin tuyển sinh Cao đẳng năm 2014(05-03-2014)

  Thông tin tuyển sinh năm 2014 (05-03-2014)

   Giới thiệu Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM(04-03-2014)

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2013(15-03-2013)

  MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011 - 2012(02-03-2012)